Eesti Triboloogia Instituut

metallitööstuse allhanketöö järelevalve
laagerduste seire seadmete tõrgete ennustamisel
innovatsioon tootmise lihtsustamiseks
konsultatsioonid mootorikütuste ja määrdeainete kasutamisel
keevistarindite kontrollimine

Järelvalve

Toote kvaliteedi määrab väljalõigete lõikamise, keevitamise, töötlemise, värvimise, koostamise ja pakkimise tase. Lisaks toote kvaliteedile on tellija jaoks mõistagi oluline ka tarnekindlus ja hind. Kõigis nendes omadustes veendumiseks vajab tellija pidevat ligipääsu olulisele teabele, mis tõendab toote ning tootmisprotsessi kohta esitatud informatsiooni vastavust tegelikkusele.

Metallitööstuse tootmisjärelevalve alast mitmekülgset kogemust on ETI kogunud aastast 2006. Paralleelselt oleme üles ehitanud oma halduskeskkonna tribonet.eu, mis võimaldab ajast ja kohast olenemata andmete siirdamist erinevate osapoolte vahel.

Õigusabi

Võlaõiguse seadus annab õigused ja kohustused. Enne lepingu sõlmimist tuleb ju nendes luua selgus … . Mida müün, mida ostan ja kuidas?
Ja kui need ununesidki, siis õiguste kaitsmine kohtu esimeses ja teises astmes ei olegi nii kulukas, kui tavaliselt räägitakse.
Iseenda esindamine on loomulikult võimalus, kuid mitte kohustus. Kas ikka kõik oluline saab alati ise läbikaalutud?

Laagerdused

Laagerduste seire ei tähenda alati kõige keerulisema ja kallima meetodi kasutamist. Tihti piisab mõnest lihtsast toimingust (nagu tavalise helivõimendiga kuulamine), mis annab piisavalt hea ülevaate laagerduses toimuvast.

Näiteks võib seadmete tõrgete ennetamisel põhjendatud oletuste kontrollimine olla sageli tõhusam meetod kui suures mahus mistahes andmete kogumine.

Innovatsioon

Enne lõplikku õnnestumist eksib leiutaja mitmeid-mitmeid kordi, mis ei tähenda sugugi, nagu ei oleks leiutamine vajalik.

Tootmisettevõtted pööravad innovatsioonile suurt tähelepanu, et säilitada oma eeliseid konkurentide ees. Aeganõudva ja põhjaliku arendustöö tulemuseks on sageli väga lihtsad lahendused, mis arendavad loovust ning aitavad tootmises tegevuskulusid kokku hoida.

Mootorikütused

Ekslik on arvata, et õigusaktidega kehtestatud standardile vastava mootorikütuse puhul on automaatselt tegemist kvaliteetse mootorikütusega. Kirjeldatud juhul on tagatud vaid vastavus miinimumnõuetele.
Kõrge kvaliteet sünnib tootjate omavahelisest konkurentsist. Vaid tootja teab, millistele kindlatele väärtustele peavad omadusi kirjeldavad näitajad vastama, et tagatud oleks mootorikütuse lisandi ettenähtud toime.
Tavaliselt unustatakse ära, et mootorikütus mõjutab ka mootoriõli omadusi. Seetõttu ei pruugi kalli mootoriõli soetamine olla põhjendatud, kui samaaegselt on kasutusel madala kvaliteediga mootorikütus.
EL õigusaktidest tulenevalt tuleb levitajat, kes muudab algset toodet, kohelda tootjana, mistõttu vajab töödeldud mootorikütus uuesti nõuetele vastavuse tõendamist.

Määrdeained

Võltsitud määrdeained ei ole kahjuks enam ammu uudis. Kuidas veenduda odavalt soetatud kauba ehtsuses?
Isegi juhul kui toote dokumentatsioon on korras, ei pruugi tehnomaterjal olla enam kasutamiseks kõlbulik. Määrdeõli pikaaegsel kasutamisel muudab manuste settimine toote kasutuskõlbmatuks.
Määrdeainete kasutamisest on tulu vaid siis, kui peetakse kinni korrektsest käitluskorrast. See tähendab eeskätt määrimisviiside ja välpade määramist, nende järgimist ning ladustustingimustest kinnipidamist.

Keevistarindid

Keevisliidete kontrollimisel on esmaseks meetodiks väliste vigade visuaalne hindamine ja mõõtude vastavuse tuvastamine võrdluses joonisega. Alles seejärel on olenevalt tarindi otstarbest oluline keevise või kogu tarindi sisemiste defektide mittepurustav kontroll.
Metalltarindite mittepurustav kontroll toimub viisil, mis välistab kontrollitava objekti kahjustamise.
Üheks defektide tuvastamise võimaluseks on ultraheli meetod. Kontrollmeetod sobib pragude, lahtikihistumise ja tühimike avastamisel ning uurimisel, samuti liidete kontrollimisel ja metallisulamitest kattekihi paksuse määramisel.

Partnerid

Valmistamise järelevalve

  • 2014 Dieffenbacher seadmed
  • 2013  Valmet seadmed ja pooltooted
  • 2012 SCM allhanketööd
  • 2006 Metso Paper

Nõustamine ja seadmete paigaldamine, seadistamine

  • 2015 Klaasitehase toormaterjalide konveierid
  • 2014 Arvamus diislikütuse emulgeerkütusega asendatavuses.
  • 2014 Puiduhakke konveierid

Leiutised:

  • 2015 Keevisõmbluse katseseade firmale SCM Latvija
  • 2013 Õlitusratta geomeetria

Liikmelisus:

  • 2013  Eesti Tehnikakorrashoiu ja Inseneriteabe Liit

2008 Eesti Standardikeskuse koosseisuväline kütuste ja määrdeainete kvaliteedi tehniline komitee.

tribonet.ee

Metallitööstuse allhanketöö võib lugeda õnnestunuks, kui lõppkasutaja on tulemusega rahule jäänud. Rahulolu kujuneb tehtud töö tasemest ja kinnipeetud tähtajast.
Haldamiskeskkond tribonet.eu ühendab olulisi tegevusi lõppkasutaja rahulolu tagamiseks. Süsteem võimaldab pidevat juurdepääsu olulisele informatsioonile – millal algab üks või teine töö valmistamise etapp, kas ollakse algsest kavast maas, millised on vältimatud kontrolltegevused jne.
tribonet.eu vahendab reaalajas teavet allhanke tellija, valmistaja ja kontrollija vahel. Nii säilib järjepidev ülevaade protsessi edenemise osas ja on korrektselt dokumenteeritud osapoolte omavahelised kokkulepped ning tingimused.
Ühtlasi koguneb süsteemi valmistaja jaoks väärtuslikku informatsiooni tuleviku tellimuste tarvis. Valmistaja kohta koostatakse hinnang, võttes arvesse varasemalt tehtud allhanketöö kvaliteeti, mis aitab tellijat tarnekindluse ja järelevalve mahu planeerimisel.

Kontakt

Raul Ernes

Õigusteaduse magister
Ärijuhtimise magister, kütused ja määrdeained
Volitatud mehaanikainsener, tase 8
+372 50 19 422
raul.ernes at triboloogia.ee

Scroll to Top